Gode relationer
skaber hele
mennesker
Header

Døgntilbud

Hverdag & struktur

På Fonden Tårnvej prioriterer vi, at børnene oplever en struktureret hverdag, hvor vi tager afsæt i det enkelte barns behov. Vi forskelsbehandler ikke – vi behandler forskellige børn forskelligt ud fra det, der er meningsgivende for det enkelte barn. Vi vil derfor skabe forudsigelighed gennem såvel enkelte og konkrete som overordnet tilrettelagte strukturer. Hverdagen på Tårnvej er opdelt i morgen-, eftermiddags- og aften rutine. Hverdagens vækning iht. konkrete aftaler jf. børnenes individuelle behov, eftermiddagsmad, lektielæsning og behandlingstid, aftensmad, pædagogiske aktiviteter samt individuelle putterutiner. Hverdagen er forudsigelig for børn og unge. De kan til enhver tid via en tilgængelig tablet orientere sig om, hvem de kan forvente at møde i løbet af dagen på Tårnvej. Hvem har hhv. aftenvagt og døgnvagt, hvad sker der i huset i øvrigt, hvilke behandlingsaktiviteter er der på programmet og hvad består dagens menu af. Kost & sundhed

Morgenmaden foregår i vores åbne køkken, består af diverse sunde morgenmadsprodukter og forestås af det pædagogiske personale. Børnene bliver herefter sendt i skole med hhv. enkeltvis kørsel, bus og/eller taxa. Eftermiddagsmaden består af varieret kost som fx frugt, boller, knækbrød og lignende. Aftensmaden er en del af det pædagogiske arbejde og planlægges i samarbejde med børnene, som ligeledes er en del af såvel indkøb som madlavning. På Fonden Tårnvej forbinder vi mad med masser af omsorg, kreativitet og hygge og vi ser mad som en rig mulighed for at skabe læring. Vores mad består af gode, sunde råvarer og køkkenet er husets hjerte - vores samlingssted og fundamentet for et godt og sundt forhold til mad.

Behandlingsarbejde & målsætning

På Tårnvej tager vi afsæt i den kommunale handleplan og ud fra den tilrettelægges de individuelle målsætninger for det enkelte barn, så det opnår en alsidig, personlig udvikling. Ud fra ovenstående tilrettelægger vi vores behandlingsaktiviteter og de kan derfor være af forskellig karakter, afhængig af det individuelle behov for udvikling. Behandlingstiden ligger primært i eftermiddagstimerne samt i weekender/helligdage, hvor barnet/den unge befinder sig i sine trygge rammer på institutionen.

Dokumentation & statusrapporter

På Fonden Tårnvej benytter vi et sikkert system, hvor vi løbende noterer observationer fra dagligdagen og behandlingsaktiviteterne. På denne måde er vi i stand til at følge den enkeltes udvikling og kan i samme system benytte os af et scoringssystem, hvor vi noterer udviklingen på baggrund af de nedfældede notater. Vi benytter ovenstående til at levere statusrapporter af høj, faglig kvalitet. Statusrapporter leveres med et interval på 6 måneder, hvorefter der afholdes et statusmøde med deltagelse af barnet/den unge, forældre, rådgiver, barnets kontaktpædagog samt en repræsentant fra ledelsen på Tårnvej.

Forældresamarbejde

På Fonden Tårnvej er vi af den overbevisning, at forældrene er de vigtigste i børnenes liv og vi vægter derfor et godt samarbejde med forældrene højt. Vi respekterer forældrene og inddrager dem i den grad, det ønskes og er muligt for at opretholde en sund udvikling for barnet. Forældrene er derfor som udgangspunkt altid en del af skole-hjem-samtaler samt øvrige arrangementer i såvel skole som daginstitution sammen med personale fra Tårnvej. Herudover inviterer vi altid forældrene med til vores årlige jule- og sommerarrangement på Tårnvej.

Eksterne samarbejdspartnere

Det eksterne samarbejde med fx skole, daginstitutioner, fritidsklubber m.v. er ligeledes højt prioriteret hos os, da det udgør fundamentet for en hverdag, hvor barnet kan hvile i, at de voksne omsorgspersoner har kontrollen over de ydre rammer. På denne måde sikrer vi, at rammerne for udvikling og trivsel er tilstede.

Traditioner

De gamle, danske dyder og traditioner har en særlig høj prioritet på Fonden Tårnvej. Igennem gentagelser kan vi skabe en fælles ånd og samtidig udgøre fundamentet for at børn og unge kommer i berøring med grundlæggende danske værdier og en alternativ måde at skabe sammenhæng på. Vi tror på, at børn lærer af at møde nye og alternative måder at skabe minder og fællesskabsånd på. Der foreligger et stort stykke pædagogisk arbejde i at skabe rammerne for, at børn og unge tillærer sig traditioner og for børnene ligger der en stor stolthed i at videreføre disse traditioner fra år til år.
Fødselsdage foregår med morgenvækning, hvor hele huset vækker fødselaren med morgensang og gaver. Herefter venter et velpyntet og dækket morgenbord, noget hjemmebag at dele ud af i skole/daginstitution, eftermiddagslagkage og selvvalgt aftensmad til at runde dagen af med.
Fastelavn foregår med tøndeslagning, udklædning, kroning af hhv. kattekonge/-dronning samt fastelavnsboller, slik og sodavand.
Påsken starter med udfærdigelse af påskepynt, op-pyntning, æggejagt, påskeæg og påskefrokost.
Julen på Tårnvej foregår med øje for de gamle, danske traditioner. Vi hygger igennem hele december måned med juleklip og bagning, ”nisse-drillerier”, julefilm, julekalender og adventsgaver. Der produceres og indkøbes julegaver til den store guldmedalje og alle forældre inviteres til julemiddag, pakkeleg og fælles hygge. Juleaften afholdes på traditionel vis med lækker julemiddag, julegaver og dans om juletræet.
Nytår holdes også på traditionel vis med nytårsmenu, festlege og ”90-års-fødselsdagen”, vi hopper sammen ind i det nye år og starter det nye år med fyrværkeri.