Gode relationer
skaber hele
mennesker
Header

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge ml. 2 og 18 år (med mulighed for efterværn op til det 23. år) som har behov for pædagogisk og/eller psykologisk behandling i forbindelse med, at de har været udsat for omsorgssvigt.

Målgruppen er kendetegnet ved, at de har været udsat for fysiske og/eller psykiske overgreb, herunder seksuelle overgreb med deraf følgende sociale og/eller følelsesmæssige udfordringer.

Målgruppen kan have en eller flere af følgende diagnoser: Tilknytningsforstyrrelse, ASF, ADHD, ADD, OCD, angst og depression. Hvis barnet/den unge under anbringelsen bliver diagnosticeret med diagnoser ud over de nævnte, vil det blive vurderet, om de behandlingsmæssige tiltag der kan etableres, er tilstrækkelige til, at det er foreneligt med en fortsat anbringelse på Fonden Tårnvej.

Målgruppen kan ligeledes være suicidal, have selvskadende adfærd og lide af spiseforstyrrelse.